Recht op correctie

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Anja Hepkema Office Support.

 

En tot slot heb je ook het recht "vergeten te worden". Dit houdt in dat Anja Hepkema Office Support al jouw gegevens moet verwijderen, op voorwaarde dat dat niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van Anja Hepkema Office Support.

 

Je kunt een verzoek tot het inzien, het corrigeren, het verwijderen of het overdragen van jouw persoonsgegevens alsook een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvragen via anja@anjahepkema.nl. Anja Hepkema Office Support zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

 

Lees ook het Privacybeleid van Anja Hepkema Office Support.

 

Januari 2020